Információ

Mit is jelent a rekultiváció?

Hulladéklerakók esetében azonban akár a mezőgazdasági, akár az erdőgazdasági hasznosítás nem, vagy csak korlátozott mértékben valósítható meg, beépítésük pedig nagy nehézségekbe ütközik. Legfontosabb feladat tehát a tájseb eltüntetése és a hulladéklerakóból történő szennyezőanyag-kibocsátás megszüntetése, illetve minimalizálása. Rekultivációs munkálatok során a felhagyott szilárdhulladék-lerakók tartalmát korszerű technológiával „becsomagolják” azért, hogy az esővíz ne mossa ki a ki a szennyező anyagokat. A hulladékot záró, szigetelő réteggel fedik le, földdel letakarják, majd füvesítik, tehát helyreállítják a környezet eredeti állapotát, s természetesen megoldják a csapadékvíz biztonságos elvezetését is. Az így helyreállított területet folyamatosan, évtizedeken keresztül figyelik – monitoringozzák – azért, hogy tudják, nem sérült-e meg a „csomagolás”, nem történik-e szivárgás valahol. Előzőek alapján – jelen projekt esetében – rekultiváción a települési szilárdhulladék-lerakók felszíni és felszín alatti környezetszennyező hatásának, azaz a környezeti elemek terhelésének csökkentését, további terhelésük megakadályozását értjük, a tájjelleg esztétikai szempontjainak, a tájba illesztés feltételeinek együttes figyelembevételével.


Fel