Információ

A Társulási Megállapodás szerint a társulás feladata, alaptevékenysége

Mindezen feladatokat olyan magas műszaki-technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják működtetni, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében is biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára. A térségben a tagok kiemelt szerepet szánnak a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű bevezetésének, a hulladék maximális mértékű újrahasznosításának (zöld, fém, műanyag, szerves, stb.), a régi felhagyott szilárd hulladéklerakók rekultivációjának valamint a lakosság körében megfelelő PR, tájékoztatás és társadalmi tudatformálás biztosításának.  


Fel